Sliep Monique Tesselaar van de NOS met de moordenaars van Steve Brown?

eerder verschenen op demaffiajournalist.blogspot.nl d.d. 7 maart 2012 , maar verwijderd door de Media advocaten Mr Kaaks en Mr. Groenendaal en gangstersletje Monique Tesselaar.

Verzoekschrift voorlopig getuigen verhoor ex artikel 186 lid 1 RV m.b.t. de zaak “Tesselaar –De Vies-Maffia” jegens S.K.A. Brown c.s.

Aan: de President van de Rechtbank Amsterdam , sector civiel recht de heer mr. G.C. van Keekum  en de hoofdofficier van justitie mr. G. Th. Hofstee en de Officier van Justitie  H. Leepel en de rijks recherche en de Minister van Justitie Opstelten en de leden van de commissie Tweede Kamer justitie.

Amsterdam  7 maart 2012

Edelachtbare, Hoofdofficier van justitie, Rijksrecherche, leden van de commissie justitie Tweede Kamer, Minister van Justitie,

Algemene inleiding.
Het verzochte getuigen verhoor is niet alleen in het belang van Steve Brown en de waarheid, maar dient tevens het Algemeen belang in de zin of hier sprake is van strafwaardige en onrechtmatige  wantoestanden bij de Rechtbank Amsterdam, die vergelijkbaar zijn met de News of the World- Corruptie in London met de omkoping van justitie en politiemensen, etc. en /of dat hoge ambtenaren van de gerechtelijke macht duistere banden onderhouden met de  “De Vries-Media-Maffia”,  c.q. bepaalde Volks-Onderwereld. ( Noot 1) Immers als hoge ambtenaren zoals Brouwer en Bolhaar duistere banden onderhouden met de Media-Maffia en hun media-huurmoordenaars en hun gangstersletjes en/of Schandknapen zijn hun ondergeschikte als rechters en officieren van justitie als H. Leepel  willoze instrumenten voor kwade zaken, die zelfs mogelijk ter goede trouw een ambtsmisdrijf plegen.

“ Sliep mevr. Tesselaar van de NOS met de moordenaars van  Steve Brown?”

“Is de rechtbank Amsterdam gecorrumpeerd, c.q. corrupt in deze en/of chantabel door de Vries-Maffia?”

“Leden van de gerechtelijk macht, c.q. de Rechtbank Amsterdam, c.q. justitie Harm Brouwer en Herman Bolhaar onderhouden openlijk ( vriendschappelijke en zakelijke) duistere banden met de Moordenaars van Brown.”

Wie betaald de Media-Maffia advocaten Kaaks en Groenendaal in deze? Tesselaar kan het de facto op grond van haar salaris niet betalen.

De Vragen in Openbaar
Verricht mevr. Tesselaar in opdracht van de Vries-Maffia hand en spandiensten voor de Hoogland-  Volks-misdaadgroep, die Brown heeft trachtten te vermoorden?

Blijkens de publicatie- niet weersproken door Tesselaar en De Vries- hierna weergeven onder noot 2 zijn de minnaressen en dus ook mevr. Tesselaar verplicht te doen hetgeen De Vries hen opdraagt. Overigens een vorm van een  z.g. relatie die veelvuldig voorkomt in de Volks-onderwereld , alwaar deze dames bijv. moppies, gangstersletjes etc. genoemd worden en inwisselbaar zijn binnen de misdaadgroepen.

Wie betaald de peperdure  Media-Maffia advocaten Groenendaal en Kaaks?
Wie betaald in dit verband de peper dure Media-Maffia z.g. advocaten Groenendaal en Kaaks? En hoeveel is er (zwart) betaald?

Brown stelde ter recht zitting dat er minimaal twintig duizend ( 20.000,-) reeds was betaald aan Kaaks en Groenendaal, hetgeen niet werd betwist.

Rechtbank Amsterdam vervangt één dag voor de Zitting de enkelvoudige kamer door een meervoudige Kamer.
Wie heeft dat besloten en waarom?

Is hier spraken van chantage van de zijde van De Vries-Maffia jegens de Rechtbank Amsterdam?

(zie: Noot 4) Of wordt hier sprake van hand en spandiensten verlenen door de Rechtbank Amsterdam, aangezien zowel Brouwer als Bolhaar publiekelijk stellen graag samen te werken met De Vries een rechtens vastgestelde Maffiajournalist.

Hebben de  door `Brown verzochte getuigen privé, dan wel anderszins ( sex) contacten gehad met de heer Peter R. de vries en/of Bas van Hout en/of mevr. Tesselaar op enig moment?

Is er door de verzochte getuigen hierna genoemde ooit op enige moment over Steve `Brown gesproken?

Is er door de door Brown verzochte getuigen  in deze over de zaak Tesselaar-De Vries Maffia –Brown direct dan wel indirect gesproken? In de zin van bijvoorbeeld dat De Vries bijvoorbeeld met Bolhaar heeft gesproken over de zaak Tesselaar –Brown en Bolhaar vervolgens met Brouwer of visa versa.  En Brouwer vervolgens met diegene die de rechtbank heeft samengesteld in deze en /of een dag voor de zitting gewijzigd. Het zelfde hiervoor gesteld geldt voor Fred Teeven , H. Leepel, Bas van Hout, Vrakking en Tesselaar.

Rechtbank Amsterdam Partijdig en/of Corrupt.
Kan een rechtbank onpartijdig zijn indien de vicevoorzitter van de sector civiel recht afdeling voorlopige voorzieningen Brouwer zich publiekelijk een fan en grote bewonderaar heeft verklaart van de minnaar Maffiajournalist en politie-informant Peter R. de  Vries van de wederpartij Tesselaar? In die zin is een lid van de Rechtbank een publiekelijk vriend van een persoon De Vries die gerekend mag worden tot de Volks-Misdaadgroep die een moordaanslag op Brown heeft gepleegd.

Kan een rechtbank onpartijdig zijn indien de voorzitter van het college-procureurs- generaal, de voormalig Hoofdofficier van Amsterdam Harm Bolhaar publiekelijk stelt een grote fan te zijn van de minnaar van Tesselaar maffiajournalist en politie-informant Peter R. de Vries en extra verzwarend  stelt privé contacten te onderhouden met De Vries, etc. ? In die zin is een lid van de gerechtelijke macht ,c.q. justitie Harm Bolhaar een publiekelijk vriend van een persoon De Vries die gerekend mag worden tot de Volks-Misdaadgroep die een moordaanslag op Brown heeft gepleegd.

Heeft ooit één van de hier door Brown verzochte getuigen van de gerechtelijke  macht direct, dan wel indirect contact gehad met Mevr. Tesselaar van de NOS, bijvoorbeeld in haar hoedanigheid als heimelijke minnares van de Vries of als NOS-medewerkster?

Heeft Tesselaar tijdens haar heimelijke relatie met de Maffiajournalist Peter R. de Vries  of nadien contacten onderhouden en/of onderhoudt met leden van bepaalde  Volks misdaadgroep( en ),  waartoe de Vries behoort die het op het leven van Brown hebben gemunt?

Is dat met mede weten van De Vries en/of de z.g. procureur-generaal Herman Bolhaar en/of de z.g. vicepresident sector civiel Harm Brouwer en/of Fred Teeven en/of  de onderwereld Pr man Bas van Hout en/of  de z.g. officier van justitie H. Leepel ?

De vragen achter gesloten deur bij een rechter-commissaris ( zonder banden met de hiervoor en hierna genoemde getuigen ter zake)
Heeft mevr. Tesselaar naast afhankelijke heimelijk amoureuze relatie met Maffiajournalist en politie-infromant Peter R. de Vries tevens amoureuze of anderszins relaties van dezelfde of andere aard gehad en/of nog met andere leden van de Volks- misdaadgroep waartoe De Vries  sinds 1991 rechtens toe gerekend mag worden. M.a.w. heeft Tesselaar een relatie gehad en /of nog steeds met bijv. de opdrachtgever en/of de huurmoordenaars, die d.d. 9 december 1999 een moord aanslag op Brown hebben gepleegd? ( zie Noot 3 )

Deze vraag is van evident belang, aangezien  Brown over sterke aanwijzingen beschikt middels getuigen uit bepaalde  Volks-onderwereld dat mevr. Tesselaar tijdens en na haar heimelijke  amoureuze relatie met De Vries tevens amoureuze relaties heeft en/of had met leden en de Baas van de onderwereldgroep, die het sinds Brown zijn getuigenis in de zaak Hoogland op Brown zijn leven hebben voorzien.

Brown zal achter gesloten duren naam en toenaam noemen van zijn bronnen, die stellen dat Mevr. Tesselaar amoureuze relaties heeft en/of had met leden en de baas van de hier bedoelde misdaadgroep. Eén van de vragen zal dus zijn heeft mevr. Tesselaar geslapen met de huurmoordenaar(s) op Brown. In ieder geval staat vast dat mevr. Tesselaar geslapen heeft met de mediahuurmoordenaar Peter R. de Vries op Brown. ( zie Arrest Brown tegen Peter R de Vries, prod A)

Deze  getuigen/personen die  kunnen verklaren m.b.t. het hiervoor gesteld willen niet met naam en toenaam bekent worden, aangezien zij dat als levensbedreigend ervaren en terecht vrezen aan de Media-Schandpaal van John de Mol, Bas van Hout en Peter R. de Vries te worden genagelt!

Tesselaar de grote afwezige. Rechtbank, c. q. meervoudige kamer  schendt drie maal het onmiddellijkheid beginsel jegens Brown c.s.

Kan een gedaagde zich naar behoren verweren, indien de eiser in dit geval de minnares van de aartsvijand Peter R de Vries van Steve Brown  Tesselaar nimmer ter zitting verschijnt en dat de Rechtbank daar geen consequenties aan verbind. De rechtbank schond in dit verband reeds drie maal het onmiddellijkheid beginsel jegens Brown. Brown kan Tesselaar niet vragen in het aangezicht van de Rechtbank en  Tesselaar kan daarmee het liegen in deze overlaten aan haar goed betaalde en bikkelharde beroeps-leugenaars de Media-Maffia advocaten Kaaks en Groenendaal. Brown is van mening dat alleen uit dit feit blijkt dat de Rechtbank partijdig en voor ingenomen is. Tesselaar haar beroeps-leugenaars kaaks en Groenendaal werden ter zitting betrap op leugens , maar de Rechtbank verbond ook daar geen consequenties aan ( zie Prod D: Verslag zitting hoofdzaak; beroeps leugenaars Kaas en Groenendaal betrapt op liegen)

Brown eist dan ook wederom Tesselaar als getuigen te mogen horen in deze!

Hoogachtend,

De advocaat

Namens

Ing. S.K.A. Brown

Noot 1:

“Politie: Smeergeldcultuur diep verankerd bij The Sun.
De smeergeldcultuur bij het Britse dagblad The Sun zat diep verankerd en was wijdverbreid. Dat heeft een medewerkster van de Londense politie gisteren verklaard voor de commissie die onderzoek verricht naar aanleiding van het afluisterschandaal dat de afgelopen jaren aan de oppervlakte kwam.

Journalisten van The Sun hebben op die manier niet alleen politieagenten omgekocht, maar ook militairen, overheidsfunctionarissen en werkers in de gezondheidszorg.”
Bron: Volkskrant

Noot 2:

“Peter R. de Vries zet minnares die zich niet aan hem wil aanpassen buiten de deur!”De gehuwde D Vries kwam de afgeopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege zijn bijvrouwen. Eerst was daar NOS-medewerkster Monique, vervolgens schrijfster Susan Smit en recentelijk, de eindredactrice van RTL Boulevard, Leonie.

 

Peter R. de Vries mag dan met echtgenote Jacqueline een open huwelijk hebben als we de verhalen mogen geloven zijn de buitenechtelijke affaires van De Vries een stuk minder open. Dan verlangt De Vries wel die de vrouw zich aan zijn regels houdt.Zo zou een van de liefjes van De Vries door de misdaadverslaggever aan de kant zijn gezet omdat ze hem niet altijd ter wille kon zijn, schrijft de site Primeurjagers die een vriendin van de buitengezette minnares citeert.”
Bron: Hijonline

Noot 3:

“Verdachte aanslag Steve Brown in beeld.

Acht jaar na de mislukte moordaanslag op ex-hasjhandelaar Steve Brown in Amsterdam, heeft justitie een verdachte in beeld. Het gaat om de 45-jarige Bosniër Izudin S., meldt Het Parool zaterdag.

Brown werd op 9 december 1999 twee keer in zijn buik geschoten voor zijn woning in de Biesboschstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De zaak is nooit opgehelderd.

S. zat al vast in Nederland op verdenking van betrokkenheid bij de eveneens mislukte tweede moordaanslag op de Amsterdamse topcrimineel Cor van Hout. Justitie denkt nu volgens Het Parool dat hij de man is die op een compositietekening staat die na de aanslag op Brown werd gemaakt aan de hand van een getuigenverklaring. De man zou de bestuurder van het busje zijn geweest die de dader na de aanslag oppikte”. 

Bron: De Pers

Noot 4:

1.          Zie ook het artikel “Toedeling van zaken binnen het gerecht: regels en praktijk in vijf Europese landen en in Nederland” [1] p. 37:  “Het is een kwestie van publieke verantwoording dat gerechten kunnen uitleggen hoe zaken tussen rechters worden verdeeld, en hoe daarbij tegemoet wordt gekomen aan zowel eisen van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid, als aan andere waarden als doelmatigheid en continuïteit van rechterlijke betrokkenheid.” (onderstreping toegevoegd MK)

  1. Wat is het rouleerbeleid van de Rechtbank Amsterdam?
  2. Welke overwegingen en motieven vormden grond voor het besluit tot het gelijktijdig rouleren van de voltallige meervoudige kamer, te weten de sub alinea 5 genoemde drie rechters, in de procedure Tesselaar-Brown
  3. Met wie is over de roulatie van de drie rechters overleg gevoerd? Wie heeft deze roulatie geadviseerd en wie heeft besloten dat voornoemde rechters dienden te rouleren?
  4. Hoe zijn bij de totstandkoming van het besluit tot vervanging van de meervoudige kamer in de sub (ii) genoemde procedure de eisen van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede de waarden als doelmatigheid en continuïteit van rechterlijke betrokkenheid gewogen?
  5. Welke overwegingen lagen ten grondslag aan de toedeling van deze zaak aan de drie nieuwe rechters en aan de samenstelling van de nieuwe meervoudige kamer?

Noot 5:

“De lange schaduwen van de IRT.

Maandagmiddag 13 maart jl. heerste in het speciaal tegen calamiteiten ingerichte justitiegebouw in het Amsterdamse Osdorp verbijstering en onbegrip. De van wapen- en drugshandel verdachte Mink Kok legde in zijn toen van start gaande proces een eerste verklaring af. Op verzoek van zijn advocaten Bakker Schut en Van der Plas achter gesloten deuren. Kok’s verklaring zou volgens hen bij openbare behandeling schade opleveren aan de staat der Nederlanden en hun cliënt in gevaar brengen. Door een zeer twijfelachtig “foutje” kon de aanwezige batterij van journalisten in de perskamer via de intercom keurig meeluisteren naar wat Kok te zeggen had. In Amerika zou zo’n gebeurtenis geheid tot een “mistrial” leiden.

Noot:2. Nadien is vast komen te staan dat Brown nimmer verklaringen heeft afgelegd tegen Jodza Jocic. Die valse berichten waren opzettelijk verspreid door Bas van Hout en Peter R de Vries ten einde Brown te laten vermoorden.” 

Bron: Stelling

Geeft eerbiedig te kennen:

Inleiding 2:

Client is van mening dat de Rechtbank Amsterdam in deze partijdig is, dan wel ergerlijker chantabel is in deze door de wederpartij.

In eerste aanleg (kortgeding) zijn de eisen in deze van de wederpartij Tesselaar- De Vries-Maffia c.s. afgewezen.

In tweede aanleg (Hoger beroep kortgeding) – zonder dat de feiten waren gewijzigd in deze- werden alle eisen van de wederpartij toegewezen.

Bij de eind uitspraak in eerste aanleg in de hoofdzaak werden wederom alle eisen van de weder partij toegewezen.

Client heeft naar aanleiding van de uitspraak in tweede aanleg kortgeding een klacht ingediend bij de President van de Rechtbank (prod B).

Dat de enkelvoudige rechtbank een dag voor de zitting werd vervangen door de meervoudige Kamer in deze. Waarom? En door wie is besloten dat de enkelvoudige kamer een dag voor de zitting is vervangen door een meervoudige kamer.

Bovendien wees de rechtbank Amsterdam, middels de Staande magistratuur bij monde van Mr. H Leepel gedurende deze procedure een aangifte d.d. 8 december 2011 van Brown  wegens smaad en laster gepleegd (en nog dagelijks gepleegd zie website Bruinerat.com) o.a. door de  ooit heimelijke minnaar van Tesselaar Maffiajournalist en politie-informant Peter R. de Vries af.

Significant.

Significant is dat Mr H. Leepel voordat hij officier van justitie werd werkzaam was als griffier voor –met Brouwer. (zie prod C).

Brown heeft die aangifte gedaan omdat hij in tegenwoordige tijd moordenaar, heroïne dealer, kinder- bedreiger en psychopaat werd genoemd bij de EO-site door Bas van Hout (vaste medewerker van De Vries in deze) en medium dat qua bereik uiteraard niet te vergelijken is qua aantal bezoekers met het weblog Stevenbrown.com waar tegen de wederpartij in geweer is gekomen.

Brown heeft inmiddels een artikel 12 Sv opgestart tegen dit z.g. sepot besluit van de

“Zwarte Rat” van het OM-Amsterdam de z.g. officier van justitie Mr. H Leepel van de rechtbank Amsterdam, c.q. de Staande magistratuur van de Brouwer-rechtbank Amsterdam. (zie prod C zijnde het verzoekschrift artikel 12 Sv /Klacht, alsmede de bijlage o.a. de aangifte d.d. 8 december 2011 van S. Brown tegen Peter R. de Vries, Bas van Hout en de website Bruinerat.com)

Cliënt is van mening dat hij geen eerlijk proces in deze heeft gekregen of zal krijgen bij de rechtbank Amsterdam op grond hetgeen hier voor gesteld en de volgende feiten:

1.     Dat de vicepresident van de rechtbank Amsterdam afdeling voorlopige voorzieningen zich publiekelijk veelvuldig in zijn functie van voorzitter van het college procureurs generaal een groot bewonderaar heeft verklaart van de huidige,dan wel voormalige heimelijke minnaar Peter R. de Vries van de wederpartij Tesselaar.

2.     Dat blijkens de publiekelijke gedragingen en uitlatingen van de heer Brouwer vast staat dat deze veelvuldig contact had en/of heeft met de heer de Vries en/of Tesselaar, hetzij functioneel dan wel privé. Waarom?

Ik wijs u in dit verband op het Arrest Parool tegen Peter R. de Vries d.d. waar voor recht wordt verklaart dat de heer de Vries o.a. gerekend dient te worden als lid van de misdaadgroep van Klaas Bruinsma en in die zin een Maffiajournalist is.

Dat de voormalig Hoofdofficier van justitie van Amsterdam, de huidige voorzitter van het college –procureur generaal zich publiekelijk tot grote Fan en bewonderaar heeft verklaard van de Maffiajournalist Peter R. de Vries en zijn onrechtmatige en Strafwaardige methodes en n.b. publiekelijk heeft gesteld veelvuldig zowel privé, als mede zakelijk contacten te onderhouden met de Vries. etc.

Dat Teeven en Vrakking banden onderhouden met de Onderwereld Pr. man Bas van Hout. Dat gesteld wordt dat Vrakking chantabel is op grond van verboden contacten met minderjarige Schandknapen, etc. ( zie Bijlagen met publicaties ter zake)

Client verzoekt eerbiedig de volgende personen als getuigen in deze te mogen horen:

Bolhaar, Vrakking, Teeven, Bas van Hout, Tesselaar, Peter R. de Vries, de betreffende rechters, Brouwer, Kaaks, Groenendaal, H. Leepel, en de president van de Rechtbank sector civiel recht.

Client Brown acht het horen van deze personen en ambtenaren ook in het algemeen belang en het belang van de Rechtbank Amsterdam en de hier genoemde personen en ambtenaren, zodat vast gesteld kan worden dat de schijn van partijdigheid in deze wellicht ten onrechte is van de zijde van de Rechtbank Amsterdam en de hier genoemde personen.

Ik wijs u er op dat dit verzoekschrift verspreid is als Persbericht en openbaar gemaakt op o.a. De Maffiajournalist blogspot.

Prod A: Arrest Brown tegen Peter R. de Vries, de vijf uitzendingen onrechtmatig. Zie: “Arrest gerechsthof- Brown wint van De Vries” en zie: “Het Peter R. de Vries Maffia-Arrest “

Prod B: Klacht Brown ter zake de rechtbank Amsterdam, ingediend na de tweede uitspraak in het kort geding. Zie: Open brief kernpunten 

Prod C: Verzoekschrift artikel 12 SV/ klacht tegen Officier van justitie H. Leepel, voorheen griffier van/met Brouwer, alsmede de aangifte S. Brown d.d. 8 december 2011. Zie: “Officier van justitie Mr. H.Leepel ‘De Zwarte Rat’ van het OM- Amsterdam.(2)”

En zie de betreffende aangifte d.d. 8 december 2011 van S. Brown tegen Bas van Hout en Peter R de Vries, zie: “Jan Stern van de EO in de houdgreep van Media-Maffia Duivelse Rat Bas van Hout.”

Prod D: Zitting verslag hoofdzaak, Tesselaar haar beroeps leugenaars Mr. Kaaks en Mr.Groenendaal betrapt op leugens ter zitting; meervoudige Kamer vindt allemaal prima. Zie: “Amsterdams Tuig in Toga in de greep van ‘De Vries-Maffia’.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s