Email Steven Brown aan Hendrik Jan Korterink.

eerder gepubliceerd op stevenbrown-web-log.nl september 2007  (bijgewerkt 20 september 2012)

Amsterdam, 8 september 2007

Beste Henderik Jan,

In antwoord op je e–mail d.d. 7 september 2007 bericht ik je als volgt:

Je stelt dat je hebt gehoord dat ik boos op je ben. Dat ben ik niet, omdat mensen die ziek zijn een andere benadering verdienen. Zij behoeven medische hulp. Ik ben zoals je weet gekwalificeerd maatschappelijke werker. zie: Diploma MBO , diploma HBO en diploma IVABO

Ik hoor en constateer dat je ziek bent en lijdt aan stalking.
Dat neemt niet weg dat het ziek zijn een vrijbrief is om andere mensen het leven onmogelijk te maken, enz., enz.

Kennelijk als het om mij gaat haal je begrippen wat normaal, fatsoenlijk, boos, geestesziek en vrijheid van mening is door elkaar.
Vrijheid van mening is niet opzettelijk beledigen, beschadigen, bedreigen en bloot stellen aan gevaar zetting, één en ander n.b.vast gesteld bij wet en regelgeving. En jou als journalist bekend. Dat is één.

Twee: Het lijkt mij dat het een ieder vrij staat om te rechten en ik begrijp je antwoord dan ook totaal niet dat het van jou mij vrij staat jou in rechte te betrekken. Maar goed ik ben je erkentelijk voor het feit dat ik toestemming van je hebt om je in rechte te betrekken. Ik wist niet dat je daarvoor toestemming voor nodig had van de wederpartij.

Laat ik je een voorbeeldje geven wat jij in deze kennelijk onder vrijheid van mening verstaat:
Hendrik Jan heeft een kleine tien jaar geleden ( kan ook 20 jaar geleden zijn) zich beestachtig sexueel vergrepen aan twee jonge kinderen van 8 en tien jaar, waarna hij er één in stukken heeft gesneden en de andere gewurgd, onder invloed van heroïne, aldus aan mij verteld door Hans van Z. Hans vertelde mij ook nog dat jij daar nooit voor bent vervolgd omdat je samen met een hoge justitie functionaris lid was/bent van een pedofielenclub. Ik hoop dat Hans het zich nog correct kan herinneren als hij nog leeft als men hem belt voor verificatie.”

Het hiervoor gegeven voorbeeld is dus wat jij naar mij toe beschouwd als vrije meningsuiting. Dat in mijn geval wat betreft Bruine Rat Bas Jotsic laat zeggen, maar het zelf publiceert middels jouw web-log is nu juist al uitgerekend door de Rechter onrechtmatig geoordeeld.

A: heroïne handel en/of rippen door mij
B: Tony Hijzelendoorn vermoord door mij.
C: Mijneed plegen in de zaak Hijzelendoorn door mij. (Zie voor de 1000ste keer: “Rechtbank Amsterdam verklaart Bruine Rat Bas van Hout voor leugenaar “.)

Je stelt dat wat Bruine Rat Bas schrijft je al bekend in de oren klinkt, maar kennelijk niet in je hersens. Want de passage onder A, B en C zijn nu juist uitgerekend al door de Kortgeding rechter in 2000 als smadelijk en onrechtmatig geoordeeld jegens mij toen Bruine Rat Bas dat in zijn zg. boek had gesteld en moest hij zijn boek uit de handel nemen. Alleen op dat feit behoor jij het stuk te verwijderen. (zie voor de zoveelste keer:”Rechtbank Amsterdam verklaart Bruine Rat Bas van Hout voor leugenaar “.)

Bovendien uit wat je stelt dat je dat meer gehoord hebt, wel Jan dat heet voor de wet en fatsoenlijke mensen nu juist: stalken als dat zich herhaald. Maar kennelijk kon je dat niet herinneren, zelfs niet nadat ik je daarop op gewezen had. Simpel gezegd je openbaarmaking is al als onrechtmatig gekwalificeerd en dat is nu net de wettelijke beperking (bij wet gegeven) aan vrijheid van meningsuiting.

Samengevat: Ik kan dus niet anders concluderen dat door Bruine Rat Bas in deze zijn rechtens vastgestelde beledigingen, bedreiging en gevaarzetting aan mijn adres mag doen op jouw web-log. Waarmee jij kennelijk vrijwillig en tegen beter weten in als Kop van Jut fungeert van de figuur de Maffia journalist in deze. ( zie: proces-verbaal politie ter zake.)

Wat helemaal niks met vrijheid van mening te maken heeft of met een fatsoenlijk persoon die naar behoren als journalist heeft gehandeld. Hier is sprake van een persoon die opzettelijk niet ter goede trouw handelt.

Inmiddels heb ik begrepen dat jouw bron Bruine Rat Bas in deze Erik de Vlieger en  Crimesite  en/of hun vrouwen dagelijks aan het bedreigen en lastig vallen is. En zit kennelijk Bart Middelburg gesloopt mede door Bruine Rat Bas zijn jarenlange gestalk ‘thuis’ in de lappenmand.

Anders gezegd jouw vrijheid van mening is in dit geval gewoon ruim baan geven aan een zieke stalker en daarmee sta je dus op een niveau met deze stalker. Misschien is dat laatste een nieuws feitje voor jou om op je web-log te publiceren? Opvallend in dit verband is dat kennelijk Van Hout zijn strafwaardige gedragingen nog uitsluitend met jouw mede weten en toestemming kan uitvoeren.

Hendrik Jan en Bas van Hout twee zieke stalkers.

Hoogachtend,

Steven Brown

Cc Crimesite
Cc Bart Middelburg
Cc Stelling.nl
Cc Gerlof Leistra
Cc Stan de Jong
Cc Hoofd Officier van Justitie dhr. De Wit inzake aangifte Brown tegen Hendrik Jan Korterink en Bas van Hout.

Advertisements

One thought on “Email Steven Brown aan Hendrik Jan Korterink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s