Epiloog ‘Coca Peter’ en junkie Van der Eem.

eerder gepubliceerd op stevenbrown-web-log.nl juli 2008  (bijgewerkt 18 september 2012)

“Tijdperk P.R de Vries – 25 jaar maffiajournalistiek in Nederland.”

“Patrick van der Eem zelf volop aan de drugs”
De media-scoop van het jaar 2008 ligt inmiddels al enige tijd achter ons. Zeven miljoen kijkers zijn in de maling genomen door een junkie, die er prat opgaat 7 maanden lang drie gram per dag te hebben gebased of gesnoven onder begeleiding c.q. toeziend oog van Peter R. de Vries en zijn media bandits. De kijkers waren beloofd dat de moord of verdwijning van Natallee Holoway zou worden opgelost.

Ik stelde 3 dagen vooraf aan de uitzending dat het een grote luchtballon vol hele en halve leugens zou worden. Ik ben geen helderziende (bestaan trouwens ook niet, behalve bij de commerciële pulp-media) maar kon dat gerust voorspellen, aangezien in beginsel P.R de Vries de afgelopen kwart eeuw niets anders doet dan hele en halve leugens verkopen aan het sensatie beluste kijkerspubliek: Bloed- Brood en Spelen. Kassa!

Ook stelde ik als enige en direct naar de uitzending dat De Vries het Nederlandse kijkerspubliek twee volslagen door gesnoven coca junkies, die wartaal uitkraamde: “Bootje, bootje Joran?”, in een gehuurde luxe bolides als moment suprême had voorgeschoteld. Wel met een hoop bombarie onzin er omheen, maar wel beschouwd waren zijn twee junkies de kern van zijn onthullingen. Razend knappe media-oplichting. Nooit hebben twee junkies zoveel opgebracht met wartaal.

Dat de hoogste baas van het Openbaar ministerie nog na deze uitzending zijn bewondering uitsprak voor De Vries acht ik het intellectuele faillissement van het Openbaar Ministerie. Wellicht is dit laatste feit wel het enige belangwekkende, zij het een zeer angstige en m.i. beschamende dat een dergelijke (sorry, ik heb daar geen andere woorden in dit verband) imbeciel zo een hoge functie kan hebben in Nederland.

Nu kan definitief worden vastgesteld dat een oplossing van de Natallee Holloway zaak verder van huis is dan ooit, dan wel onmogelijk is gemaakt door De Vries en zijn coke junkie Patrick van der Eem. Indien Joran van der Sloot iets te maken zou hebben met de betreffende verdwijning dan is dankzij Junkie van de Eem en zijn dealende begeleider P. R de Vries de kans dat er ooit nog een oplossing in deze zaak komt zo goed als zeker voor altijd is verpest.

De feiten:
– Overtrad van der Eem de wapenwet?
Van der Eem bekent zelf dit strafbaar feit.

Patrick van der Eem verklaart in de Volkskrant:

– Zat jij met een pistool op Jorans kamer?
‘Ja, dat had ik wel vaker bij me, snap je? Het is puur om te laten zien wie je bent. En om problemen te voorkomen in het milieu

Overtrad van der Eem en Joran van der Sloot en P.R. de Vries de Opiumwet.
Van der Eem bekent zelf dit strafbaar feit.

Patrick van der Eem verklaart in de Volkskrant:
– Zat jij alle vijf de ritten met Joran van der Sloot onder de coke?
‘Honderd procent. Zag je me niet aan mijn neus zitten?’

– Hoeveel gebruikte je per dag?
‘Twee, drie gram. Man, ik zat zeven maanden onder de cocaïne.’

De Vries heeft opzettelijk niet al de beelden ingeleverd bij het OM Aruba, dit terwijl hij keihard loog dat wel te hebben gedaan.

De Vries en van der Eem hebben willen en wetens art.10 van de Opiumwet, lid 2 overtreden wat bestraft wordt met vier jaren gevangenisstraf. (Het is opvallend te noemen dat nu Procureur- Generaal Brouwer het zwijgen er toe doet en niet tot vervolging in deze).

De Vries heeft willen en wetens zich bedient van twee coke junkies te weten Patrick van de Eem en Joran van der Sloot. Dit terwijl het een feit is van algemeen bekendheid dat coke junkies wartaal uit slaan, liegen en bedriegen en voor geld alles doen wat men verlangt van hen. (Mogelijk komt er nog een vervolg: Een kijkje met de verborgen camera in het duister hol van Patrick van der Eem of Natallee misschien daar zit). Denk aan dit verband alleen maar aan de zg heroïne prostituees op straat ( zonder eigen wil).

De Vries zijn opzettelijke wandaden en misdaden in deze hebben kennelijk geen enkel gevolg. Op grond van de bekentenissen van Van der Eem in de Volkskrant staat vast dat van der Eem al dan niet in vereniging met De Vries zich achtereen volgens schuldig heeft gemaakt aan de volgende strafbare feiten: het overtreden van de Opiumwet, de wapenwet en de Wegenverkeerswet, artikel 8 (rijden onder invloed) . Eén en ander extra verzwarend omdat nu blijkt dat De Vries kennelijk opzettelijk van der Eem onder invloed van drugs aan het weg verkeer heeft laten deelnemen, waarmee hij opzettelijk mede verkeerds gebruikers heeft bloot gesteld aan persoon die een gevaar is op de weg.Stel je voor dat die twee Junkies stoned iemand had aangereden. Wat dan?

De kijkcijfer buit van zeven miljoen onnozele SBS ganzen is binnen. Slechts een handje vol mensen beseft dat P.R. de Vries wederom één van de grootste media-rip ten kosten van een verdwenen meisje ten gelden heeft gemaakt door misbruik te maken van twee super junkies. Het is triest gesteld in Nederland met de misdaad journalistiek zolang lieden als ‘Coca Peter’ met zijn junken infotainment script vrij spel hebben in de media.

Oplossingen heeft de betreffende uitzending in geen enkel opzicht opgebracht. Wel een aantal belangrijke vragen.

– Welke maffia houdt feitelijk de afgelopen kwart eeuw de hand boven het hoofd van Peter R. de Vries? En waarom?

– Welke overheid instantie houdt de afgelopen kwart eeuw de hand boven het hoofd van de Vries? En waarom?

Het antwoord is mij deels bekend, maar heeft uit mijn mond geen enkele waarden. Deze persoon liep zoals ik al eerder stelde in het verleden zakken weed te bezorgen in Nijmegen voor de Bruinsma-groep en is nu de machtigste man in Medialand.

Waarom wordt Patrick van der Eem en zijn mogelijke dealer/provider De Vries niet aangehouden op grond van het schenden van art.10 van de Opiumwet. Immers daar staat wie meer als een halve gram op zak heeft (of voorhanden) wordt bestraft met vier jaren gevangenisstraf.
Betekent het niet vervolgen van Patrick van der Eem en P.R. de Vries door Justitie van dit strafbaar feit, dat het voorhanden hebben van drie of meer gram cocaïne niet langer strafbaar is in Nederland?

Waarom wordt van der Eem niet vervolgd voor het overtreden van de wapenwet?
Betekent dat als men optreedt als informant voor De Vries het voorhanden hebben van een pistool niet strafbaar is in Nederland?

Waarom wordt van der Eem niet vervolgd voor het overtreden van de Wegenverkeer wet?
Betekent dat als men als informant optreedt voor De Vries artikel 8 ,rijden onder invloed niet strafbaar is in Nederland?

Wie weet wordt junkie Van der Eem en ‘Coca Peter’ wel voor deze drugsdelicten en de andere delicten in de USA gearresteerd als ze nog een drugsteen zetten in Amerika. Het zal niet de eerste keer dat Amerikanen Nederlanders voor jaren de bak in smijt voor delicten die in Nederland ongemoeid waren gelaten.

Het is hoogtijd dat de Minister van Justitie en de Tweede Kamer en/of een programma als bijvoorbeeld Zembla eens een diepgaand grondig onderzoek doen waarom justitie De Vries en Patrick van der Eem niet vervolgen in deze en in het algemeen de afgelopen 25 jaar.

Hoe het ook zij de Maffia is op gebied van de (commerciële) media tot heden dagen bijzonder succesvol geinfiltreerd middels lieden zoals P.R. de Vries.
Bron: Volkskrant.
Bron: Reformatorisch Dagblad.

Noot: Maffiajournalist De Vries Arrest

Noot: zie ook voor Maffia-achtige gedragingen van P.R. de Vries “Onderwereld pr.” , auteur Bart Middelbrug, “Zware Jongens”, “Drugsbaron in Spijkerbroek”, “Killing Fields of Amsterdam” en “Steve Brown in Gangsta’s Paradise” (auteur Steve Brown).

Noot: PR en de kijkcijfers (3) en een tsunami van PR over ons land. 7 februari, 2008 om 18:45 door mr. drs. BOU.
De uitzending heeft PR geld opgeleverd, een ongerechtvaardigde verrijking. Artikel 212 van boek 6 BW zegt: Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking. Voor PR en zijn maten zou dit betekent: het inleveren van de hele winst aan Joran. Het maken van opnamen met een verborgen camera is op zich reeds strafbaar. Artikel 139 f Wetboek van Strafrecht zegt: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft artikel 140 Sr: Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. PR heeft met zijn technische team de verboden opnamen mogelijk gemaakt. Dat blijkt uit een uitzending van Pauw en Witteman, waarin het hele team aanwezig was. Joran werd opgelicht en uitgezonden, niet door een persoon, maar door een criminele organisatie! Nu wordt deze soep meestal niet zo heet gegeten, maar alle teamleden zijn schuldig aan deelneming en ook het plaatsen van verborgen camera’s is strafbaar. PR en zijn team pleegden onrechtmatige daden en Joran leed daar schade door, immaterieel en wellicht ook materieel. In ons civiele recht kan men dan schadevergoeding eisen. Artikel 161 boek 6 BW zegt:

Bron: NWO-info.

Opmerking.
Na het zomer reces zal ik de Minster van Justitie en de commissie van justitie Tweede kamer het hiervoor gesteld voorleggen en op grond daarvan vragen waarom De Vries en van der Eem niet worden vervolgd in deze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s